film cachnhiet superfilm
 

XE ĐÃ LẮP ĐẶT SUPERFILM

Loại xe       Chi tiết lắp đặt  Số lượng Mã Superfilm   Bảo hành

Đang cập nhật...vui lòng nhập số xe vào đây ạ

Innova 2014 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        CR70     10 năm
kiếng bên hông        06        CR40     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        CR40     10 năm

Chi tiết Bảo hành

Sonata kiếng lái (kiếng phía trước)        01        CR70     10 năm
kiếng bên hông        04        CR50     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        CR50     10 năm

Chi tiết Bảo hành

Morning New kiếng lái (kiếng phía trước)        01        ICE97     10 năm
kiếng bên hông        04        ICE95     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        ICE95     10 năm

Chi tiết Bảo hành

Santafe 2013 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        IR99     10 năm
kiếng bên hông        06        IR97     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        IR97     10 năm

Chi tiết Bảo hành

Camry 2000 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        CR70     10 năm
kiếng bên hông        04        CR50     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        CR50     10 năm

Chi tiết Bảo hành

Escape 2014 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        CR70     10 năm
kiếng bên hông        06        CR40     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        CR40     10 năm

Chi tiết Bảo hành

Avante 2014 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        ICE97     10 năm
kiếng bên hông        04        ICE95     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        ICE95     10 năm

Chi tiết Bảo hành

Spark 2013 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        CR70     10 năm
kiếng bên hông        04        CR50     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        CR50     10 năm

Chi tiết Bảo hành

Starex 2013 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        CR70     10 năm
kiếng bên hông        06        CR70     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        CR70     10 năm

Chi tiết Bảo hành

Sonata 2014 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        CR70     10 năm
kiếng bên hông        04        CR40     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        CR40     10 năm

Chi tiết Bảo hành

Innova 2014 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        ICE97     10 năm
kiếng bên hông        06        ICE97     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        ICE97     10 năm

Chi tiết Bảo hành

Altis 2014 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        IR99     10 năm
kiếng bên hông        04        IR99     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        IR99     10 năm

Chi tiết Bảo hành

Lacetti 2012 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        CR70     10 năm
kiếng bên hông        04        CR40     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        CR40     10 năm

Chi tiết Bảo hành

Lexus RX350 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        ICE97     10 năm
kiếng bên hông        06        ICE97 + 95     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        ICE95     10 năm

Chi tiết Bảo hành

Avante 2013 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        IR99     10 năm
kiếng bên hông        04        IR99 + 97     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        IR97     10 năm

Chi tiết Bảo hành

Matiz 2005 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        CR70     10 năm
kiếng bên hông        04        CR50     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        CR50     10 năm

Chi tiết Bảo hành

MAZDA 3 2011 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        ICE97     10 năm
kiếng bên hông        04        ICE95     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        ICE95     10 năm

Chi tiết Bảo hành

Zinger 2009 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        CR70     10 năm
kiếng bên hông        06        CR40     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        CR40     10 năm

Chi tiết Bảo hành

Altis 2014 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        CR70     10 năm
kiếng bên hông        04        CR50     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        CR50     10 năm

Chi tiết Bảo hành

Innova 2014 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        ICE97     10 năm
kiếng bên hông        06        ICE95     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        ICE95     10 năm

Chi tiết Bảo hành

i10 grand 2014 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        IR99     10 năm
kiếng bên hông        04        IR99     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        IR99     10 năm

Chi tiết Bảo hành

 
Yaris 2012 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        CR70     10 năm
kiếng bên hông        04        CR50     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        CR50     10 năm

Chi tiết Bảo hành

 
Camry 2000 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        CR70     10 năm
kiếng bên hông        04        CR70 + 40     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        CR40     10 năm

Chi tiết Bảo hành

 
Lexus GX470 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        IR99     10 năm
kiếng bên hông        06        IR99 + 97     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        IR97     10 năm

Chi tiết Bảo hành

 
Fortuner 3 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        ICE97     10 năm
kiếng bên hông        06        ICE95     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        ICE95     10 năm

Chi tiết Bảo hành

 
Everest 2006 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        CR70     10 năm
kiếng bên hông        06        CR40     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        CR40     10 năm

Chi tiết Bảo hành

 
Fiesta 2012 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        IR99     10 năm
kiếng bên hông        04        IR99 + 97     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        IR97     10 năm

Chi tiết Bảo hành

 
Aveo 2013 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        ICE97     10 năm
kiếng bên hông        04        ICE95     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        ICE95     10 năm

Chi tiết Bảo hành

 
Tucson 2013 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        ICE97     10 năm
kiếng bên hông        06        ICE97 + 95     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        ICE95     10 năm

Chi tiết Bảo hành

 
Acura 2000 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        CR70     10 năm
kiếng bên hông        04        CR50     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        CR50     10 năm

Chi tiết Bảo hành

 
Highlander 2005 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        CR70     10 năm
kiếng bên hông        06        CR40     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        CR40     10 năm

Chi tiết Bảo hành

 
Santafe 2013 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        CR70     10 năm
kiếng bên hông        06        CR50     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        CR50     10 năm

Chi tiết Bảo hành

 
Triton 1012 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        IR99     10 năm
kiếng bên hông        04        IR97     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        IR97     10 năm

Chi tiết Bảo hành

 
Altis 2014 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        ICE97     10 năm
kiếng bên hông        04        ICE97     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        ICE97     10 năm

Chi tiết Bảo hành

 
Captiva 2012 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        CR70     10 năm
kiếng bên hông        06        CR40     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        CR40     10 năm

Chi tiết Bảo hành

 
Morning 2013 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        ICE97     10 năm
kiếng bên hông        04        ICE95     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        ICE95     10 năm

Chi tiết Bảo hành

 
 
Gentra 2009 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        CR70     10 năm
kiếng bên hông        04        CR50     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        CR50     10 năm

Chi tiết Bảo hành

 
 
Esacape 2005 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        IR99     10 năm
kiếng bên hông        06        IR97     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        IR97     10 năm

Chi tiết Bảo hành

 
 
Audi A4 2013 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        IR99     10 năm
kiếng bên hông        04        IR99     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        IR99     10 năm

Chi tiết Bảo hành

 
 
Vitara 2003 kiếng lái (kiếng phía trước)        01        CR70     10 năm
kiếng bên hông        06        CR70     10 năm
kiếng hậu (kiếng phía sau)        01        CR70     10 năm

Chi tiết Bảo hành

 

cũ hơn

 
TOP
 
Copyright© 2008 Cartech. All Right Reserved
Tel: 08.668.25092 Hotline: 093.274.1856 - 090.440.7394 Email: cartechasia@gmail.com

9