film cachnhiet superfilm
 

SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT

Mã sản phẩm: IR99 Mã sản phẩm: IR97
Xuất xứ Mỹ Xuất xứ Mỹ
Độ Truyền Sáng            : 73 - 75% Độ Truyền Sáng            : 20 - 25%
Loại bỏ tia cực tím        : 99.9% Loại bỏ tia cực tím        : 99.9%
Chống tia tử ngoại         : 99% Chống tia tử ngoại         : 99%
Cách nhiệt, chống nóng : 95 - 99% Cách nhiệt, chống nóng : 93 - 97%
Chống chói lóa               : 75% Chống chói lóa               : 88%
Chiều dày                       : 2mi Chiều dày                       : 2mi
Độ bền chống trầy xước : 2H< Độ bền chống trầy xước : 2H<
Tiết kiệm nhiên liệu Tiết kiệm nhiên liệu
Chống va đập - Chống nổ Chống va đập - Chống nổ
Chống xước - Chống oxi hóa Chống xước - Chống oxi hóa
Phản xạ ánh sáng - phản xạ nhiệt Phản xạ ánh sáng - phản xạ nhiệt

SẢN PHẨM SIÊU CẤP

Mã sản phẩm: ICE97 Mã sản phẩm: ICE95
Xuất xứ Mỹ Xuất xứ Mỹ
Độ Truyền Sáng            : 70 - 72% Độ Truyền Sáng            : 30 - 35%
Loại bỏ tia cực tím        : 99.9% Loại bỏ tia cực tím        : 99.9%
Chống tia tử ngoại         : 99% Chống tia tử ngoại         : 99%
Cách nhiệt, chống nóng : 91 - 97% Cách nhiệt, chống nóng : 85 - 95%
Chống chói lóa               : 70% Chống chói lóa               : 82%
Chiều dày                       : 2mi Chiều dày                       : 2mi
Độ bền chống trầy xước : 2H< Độ bền chống trầy xước : 2H<
Tiết kiệm nhiên liệu Tiết kiệm nhiên liệu
Chống va đập - Chống nổ Chống va đập - Chống nổ
Chống xước - Chống oxi hóa Chống xước - Chống oxi hóa
Phản xạ ánh sáng - phản xạ nhiệt Phản xạ ánh sáng - phản xạ nhiệt

SẢN PHẨM CAO CẤP

Mã sản phẩm: CR70 Mã sản phẩm: CR50 Mã sản phẩm: CR40
Xuất xứ Mỹ Xuất xứ Mỹ Xuất xứ Mỹ
Độ Truyền Sáng            : 68-70% Độ Truyền Sáng            : 40-50% Độ Truyền Sáng            : 30-40%
Loại bỏ tia cực tím        : 99.9% Loại bỏ tia cực tím        : 99.9% Loại bỏ tia cực tím        : 99.9%
Chống tia tử ngoại         : 99% Chống tia tử ngoại         : 99% Chống tia tử ngoại         : 99%
Cách nhiệt, chống nóng : 88-90% Cách nhiệt, chống nóng : 82-85% Cách nhiệt, chống nóng : 75-80%
Chống chói lóa               : 65% Chống chói lóa               : 72% Chống chói lóa               : 68%
Chiều dày                       : 2mi Chiều dày                       : 1.5mi Chiều dày                       : 1.5mi
Độ bền chống trầy xước : 2H< Độ bền chống trầy xước : 2H< Độ bền chống trầy xước : 2H<
Tiết kiệm nhiên liệu Tiết kiệm nhiên liệu Tiết kiệm nhiên liệu
Chống va đập - Chống nổ Chống va đập - Chống nổ Chống va đập - Chống nổ
Chống xước - Chống oxi hóa Chống xước - Chống oxi hóa Chống xước - Chống oxi hóa
Phản xạ ánh sáng - phản xạ nhiệt Phản xạ ánh sáng - phản xạ nhiệt Phản xạ ánh sáng - phản xạ nhiệt

 

Các thông số được thực hiện trên film dán lên kính trắng. Thiết bị và phương pháp kiểm tra theo tiêu chuẩn ASTM, ANSI và NFRC. Kết quả được tính bằng phần mềm win 5.2 của phòng Lab Lawrence Barkelay. Thông số sẽ phụ thuộc tùy vào môi trường.

 
TOP
 
Copyright© 2008 Cartech. All Right Reserved
Tel: 08.668.25092 Hotline: 093.274.1856 - 090.440.7394 Email: cartechasia@gmail.com

9